Funderingar i marginalen

Funderingar i marginalen är mitt kandidatarbete från HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk.

Jag funderar mycket på vad det är att vara människa, på tidsandan, på vad vi väljer att göra mot varandra, oss själva och vår miljö. Jag iakttar mina egna drivkrafter och sätter dessa i relation till det samhälle jag befinner mig i. Jag funderar kring effektivitet, långsamhet, nytta, nöje, kärlek, utanförskap, liv och död. Och jag gör detta genom att skapa bilder och iscensättningar inspirerade av sagor, myter, arketyper och känslor.

Min skapande process är intuitiv och jag upptäcker nya samband medan jag arbetar med rytm, avstånd, upprepning, linje, färg, mönster, funktion och symbolik. Jag vet inte i förväg vilken väg skapandet skall ta och vilka nya bekantskaper och tekniker som skall komma till mig.

I detta arbete har jag fokuserat på hur jag genom att använda Photoshop och Illustrator kan skapa mönster och kollage som jag genom screentryck kan arbeta vidare med på lera. Som underlag för det digitala arbetet har jag använt egna broderier, teckningar och skulpturer. Därefter har jag experimenterat med hur jag genom att kombinera olika trycktekniker och lerans egenskaper kan skapa nya bilder och kollage på kakel. Parallellt med detta har jag, broderat, skulpterat och skrivit ut kollage på tyg.