Falling down down down …

Falling down, down down… gjorde jag under bygga stort kursen på HDK. Temat är förgänglighet och som modell för min skulptur använde jag kraniet av ett kråkhuvud. Att inte bränna objektet utan att slå sönder den och återanvända leran förstärker känslan av att allt liv är tillfälligt.