Magdalena Svensson

Jag skapar och under tiden reflekterar jag över livet och vår existens på jorden. Vad är det att vara människa? Hur organiserar vi vårt samhälle? Vad är döden? Vad är meningen med mitt och alla andra varelsers liv? Hur kan vi använda våra förmågor och naturliga drivkrafter fullt ut utan att förstöra våra själar och vår omgivning? Detta är enorma frågor som jag om och om igen ställer till mig själv för att inte gå vilse i en värld där ytan betyder allt. Eftersom frågorna är så stora och de absoluta sanningarna så få arbetar jag med symboler och kompositioner för att fånga kärnan i mina tankar.

Jag arbetar med lera, broderi och teckning. Jag gör illustrationer, mönster och kompositioner som cirklar kring de existentiella frågorna och blandar svart humor med allvar. Jag tycker om att arbeta direkt med mina händer i materialen men tycker också att det är intressant att undersöka vad som händer när jag kombinerar mina objekt i datorn med hjälp av program som Photoshop och Illustrator.

KONTAKT


Magdalena Svensson
Trojenborgsplatsen 3
415 17 Göteborg SWEDEN
+46 (0)70 3087832
magdalenasvensson.se@gmail.com